Podmínky pro chov kokršpanělů

Všichni jedinci využíváni k chovu, musí být předem registrováni Cocker clubem Cz.

Pes

 • 1. jedinec bez loveckých zkoušek - absolvování dvou výstav po dovršení 12 měsíců věku (z toho jedna vyššího typu - mezinárodní, národní, klubová, speciální) s oceněním minimálně V + VD.
 • 2. jedinec s loveckou zkouškou - absolvování jedné výstavy po dovršení 12 měsíců věku s oceněním minimálně VD + lovecká zkouška

Fena

 • 1. jedinec bez loveckých zkoušek - absolvování dvou výstav po dovršení 12 měsíců věku (z toho jedna vyššího typu - mezinárodní, národní, klubová, speciální) se známkami minimálně 2xVD
 • 2. jedinec s loveckou zkouškou - absolvování jedné výstavy po dovršení 12 měsíců věku se známkou minimálně VD + lovecká zkouška

Pes i fena

 • Chrup (od 1. 5. 2007) toleruje se absence 1 zubu (P1 nebo M3), Při použití v chovu musí být jeden z rodičů plnochrupý

Věk pro zařazení a působení v chovu

 • Min. 14 měsíců a 1 den pes i fena
 • Max. fena 8 let (do data narození), pes neomezeně.

RTG DKK

 • Po dovršení věku 12 měsíců rtg. dysplazie kyčelních kloubů.
 • Každý jedinec musí být před zařazením do reprodukce zrentgenován a následně vyhodnocen veterinářem s oprávněním pro vyhodnocování DKK (Seznam zde!).

Doporučení pro chovatele

 • Doporučuje se, aby se chovatelé vyvarovali spojení mezi dvěmi pozitivními jedinci.(C a více)
 • Doporučuje se, aby jeden z rodičů měl provedený DNA test na PRA a FN s výsledkem clear.
 • Doporučuje se oční vyšetření specialistou. (Posuzovatelé VETKOM dědičných očních vad)

Tabulka DKK dle nomenklatury FCI

DKK dle nomenklatury FCI
A B C D E
0 1 2 3 4
E (4) dle zákona na ochranu zvířat, nelze použít do chovu

Tabulka pro pochopení dědičnosti PRA a FN

Rodič 1 Normální/Čistý Přenašeč Postižený
Rodič 2
Normální/Čistý Všichni potomci Normální ½ potomstva Normální
½ potomstva Přenašeči
Všichni potomci Přenašeči
Přenašeč ½ potomstva Normální
½ potomstva Přenašeči
¼ potomstva Normální
½ potomstva Přenašeči
¼ potomstva Postižení
½ potomstva Přenašeči
½ potomstva Postižení
Postižený Všichni potomci Přenašeči ½ potomstva Přenašeči
½ potomstva Postižení
Všichni potomci postižení

Všichni jedinci využíváni k chovu, musí být předem registrováni Cocker clubem Cz.

K uchovnění zasílejte požadované dokumenty na adresu poradkyně chovu:

Zoja Schönigerová
Adresa: Hoštická 7, 642 00 Brno – Bosonohy
Tel.: +420 737349697
Email: schonez@cocker.cz

 • originál PP, kopie posudků ze dvou výstav
 • musí být uveden stav chrupu (ne skusu) v posudku, nebo PP
 • vyplněnou chovnou kartu (vzor ke stažení), kopie výsledku DKK, doklad o platbě za uchovnění a členství v klubu (kopie dokladu o úhradě)
 • případně kopie tabulky ze zkoušek (nutné v případě v bodu 2)
 • případně doklad o oftalmologickém vyšetření (není povinné)
Činnost Variabilní symbol
Členský příspěvek 1
Uchovnění (registrace chovného jedince) 2
Poplatek za krytí 3

Číslo účtu: 2547513319 / 0800
Banka: Česká spořitelna, a.s. Pobočka Brno - Kounicova 4, 602 00
Adresa majitele účtu: Cocker Club CZ, Úzká 36, 664 61 Holasice
IBAN: CZ13 0800 0000 0025 4751 3319
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Variabilní symboly: Členský příspěvek=1, Uchovnění (registrace chovného jedince)=2, Poplatek za krytí=3