Anglický kokršpaněl a Dog dancing

I. Dog dancing, o čem je vlastně řeč?

Dog dancing, v českém překladu tanec se psem, spočívá v předem nacvičené sestavě cviků, kterou předvádí pes se svým psovodem na hudbu.

Jak takové triky můžeme naučit?

Je velké množství možností, jak našeho psa něco naučit a každý má svůj postup. Nebudu se tedy rozepisovat o tom, jak je podle mě vhodné učit pejska triky, ale napíšu spíše takový všeobecný postup.

Před každým učením nového cviku bychom měli mít již rozmyšlený postup krok po kroku, ať už učíme shapingem (pes si přichází na správné chování sám) nebo luringem (navádění). Poté, co máme plán již vymyšlený, můžeme přistoupit k samotnému učení, je důležité každý krok důkladně upevnit, ale zase u něj nemůžeme zůstat příliš dlouho, aby si pes nemyslel, že už je to cílové chování. Jak rychle překročit k dalšímu bodu v plánu cvičení by měl každý psovod vědět sám, univerzální plán na to není.

Poté, co pes již s přehledem zvládá dané chování na posunek, můžeme přejít k povelování. Povelování cviku provádíme vsunutím slova (povelu) před posunek. Tedy pokud učím psa např. cvik sedni, tak řeknu „sedni“ a ukážu vztyčený prst, psa odměním. Postupem času se snažím o to, aby pes reagoval pouze na slovní povel.

Rozdělení divizí

Dog dancing je rozdělen do čtyř divizí a v každé z nich jsou na psa a psovoda kladeny specifické požadavky.

Divize A – Musical Dressage

Jak už plyne z názvu, jde o hudební drezúru, tedy největší předností sestavy v této divizi by měla být ladnost oceňovaná také v drezuře koňské. Pes by se v této divizi měl pohybovat přirozeným pohybem (klusem) a měl by mít vztyčenou hlavu, což jen přidává na vznešenosti pohybu. Pohyb psa by měl být v souladu s hudbou.

Divize B – Heelwork to Music

Heelwork neboli práce v heel pozici. Heel pozici lze vysvětlit jako pozici blízkou k psovodovi. Rozlišujeme 10 heel pozic, které je možné v dog dancingu používat. Pozice u obou nohou, pes se dívá buďto stejným směrem jako psovod nebo opačným – celkem čtyři heel pozice. Další dvě jsou mezi nohami, pes se dívá stejným nebo opačným směrem jako psovod. A poslední čtyři jsou buďto před psovodem nebo za psovodem, pes stojí bokem a dívá se buďto do prava nebo do leva. Práce ve zmiňovaných 10 pozicích tvoří většinu sestavy a zbytek je tvořen různými cviky z divize C (Freestyle).

Divize C – Freestyle

V divizi freestyle se fantazii meze nekladou, je tedy čistě na psovodovi, co svého psa naučí. Pes se nejčastěji nachází ve volné pozici a předvádí různé triky. Např. otočky, práce tlapek, slalom mezi nohami, couvání, přeskoky, práce na dálku, obíhání atd.

Divize D – Dances with dogs

V poslední dog dancingové divizi „netančí“ jen pes, ale i psovod. Sestava by tedy měla být rytmicky složena do hudby. Do této divize také patří synchronizované pohyby, kdy pes a psovod předvádějí stejné cviky. Další cviky mohou být voleny z jiných divizí, krokové sekvence ale musí psovod provádět nějakým tanečním krokem.

Závody

Závody se od skládání zkoušek v mnohém liší. Závodit je možné ve více kategoriích, pro začátečníky je kategorie Beginners a pro pokročilé kategorie Advanced. Soutěží se pouze v kategorii Freestyle a Heelwork to music. Důraz je kladen na kreativitu sestavy, soulad tanečníka se psem a také na to jak tým vystihuje rytmus hudby. V heelworku se také hodnotí množství předvedených heel pozic, které je možné zařadit do kreativity sestavy. V závodech na rozdíl od zkoušek mohou být používány rekvizity.

Zkoušky

Zkoušky jsou rozděleny do 3 úrovní a 4 divizí, viz výše. Platí zde pravidlo přímé úměry, tedy čím vyšší je úroveň, tím jsou i zkoušky náročnější a na psa i psovoda jsou kladeny větší nároky. O jednotlivých zkouškách se dočtete ve zkušebním řádu DDCCR. Po splnění všech zkoušek v jednotlivé úrovni na výborně získává pes titul Master of Dog Dancing (1-3) Po splnění všech úrovní jednotlivé divize na výborně získává pes navíc titul Master of Dog Dancing (např Freestyle). Po úspěšném dokončení všech zkoušek na výborně je pes oceněn titulem Champion Dog Dancingu.

II. Anglický kokršpaněl a Dog Dancing

Každý z nás jistě ví, že kokršpaněl není pes vhodný pouze na výstavy případně k loveckému výcviku. Kokříci jsou výborní společníci a se svým majitelem se rádi vrhnou do každé aktivity, kterou jim přichystá.

Já osobně jsem mému psu přichystala spoustu aktivit a každou z nich vykonával velmi rád, hlavně, když z toho něco „káplo“. A tak jsme se přes spoustu aktivit dostali i v roce 2013 k dog dancingu. Triky jsem ho učila již od štěňátka, ale nikdy mě nenapadlo, že bychom mohli skládat nějaké zkoušky. Naše první zkoušky nedopadli zrovna nejlépe a odnášeli jsme si i nějaké diskvalifikace. Po nabrání dalších potřebných zkušeností se nám však začínalo více dařit a v roce 2014 složil Yanny všechny zkoušky 1. úrovně a byl mu přiznán titul Master of Dog Dancing 1, kterým se může zatím jako jediný kokršpaněl pyšnit. S Yannym pokračujeme dále a pilně trénujeme na „dvojkové“ zkoušky, které už jsou ale náročnější, vzhledem k nutnosti předvádění cviků ideálně na slovní povel.

Doufám, že i tento článek dodá lidem více sebevědomí a sportu, který dokonale prověří vztah majitele a jeho psa, ukáže, co pro svého psa znamenáte, začne dělat více kokříků.

Autor: Magda Dzurková
Čerpáno z: www.activespaniels.webnode.cz, www.dogdancingclubcr.cz
Fotografie: archiv autorky, Ivana Rychlá, DDCCR