Podmínky a dokumenty klubu

Klubové normativy

Ceník Cocker Clubu CZ

Podmínky pro členy/nečleny klubu:

  • pes i fena musí splnit chovné podmínky stanovené klubem viz. Příloha č.1 Chovatelského řádu
  • zápisné 100,- Kč
  • členský poplatek 300,- Kč
  • registrace chovného jedince: 100,- Kč (nečlen 500,- Kč)
  • poplatek za krytí feny: 200,- Kč (nečlen 500,- Kč)
  • poplatek za zaslání tištěných dokumentů
  • (krycí list, hlášení vrhu, přihláška vrhu) 100,- Kč (nečlen 200,- Kč)
  • vystavení smlouvy pro nečleny klubu 500,- Kč
Činnost Variabilní symbol
Členský příspěvek 1
Uchovnění (registrace chovného jedince) 2
Poplatek za krytí 3

Zápisy z členských schůzí

Klubový zpravodaj